در متون حاضر، روش کار با نرم افزار Open Journals System (OJS) نسخه 2.4.6.0 را آموزش داده‌ایم. چنانچه از همین نسخه از نرم‌افزار استفاده می‌کنید، عناصر و اجزای اصلی صفحات، با تصاویری که در متون حاضر مشاهده می‌کنید، کاملاً یکسان است؛ ولی ممکن است شکل ظاهری صفحات وب سایت نشریه شما و حتی برخی از عناصر موجود در صفحات آن، با آنچه که در تصاویر این متون مشاهده می‌کنید، تفاوت داشته باشد.


در این سری از مباحث، روشهای ساخت لینک و بارگذاری فایل در وب سایت نشریات آموزش داده می شود.

در این قسمت، روش انتشار مقاله در وب سایت نشریه آموزش داده می شود.