آموزش ساخت و کار با حساب های کاربری مورد نیاز پژوهشگران، شناسه ارکید، روش ساخت پروفایل رزومه (CV) در گوگل اسکالر، انواع شناسه ها (IDs)، ریسرچ گیت (ResearchGate)، ساخت ای میل آکادمیک، ساخت آدرس پست الکترونیک آکادمیک.

آموزش روش ساخت شناسه ارکید (ORCID iD)، روش کار با شناسه ارکید، دریافت شناسه یا کد اختصاصی شناسایی برای پژوهشگران، چطور می توان پژوهشگران هم نام را از همدیگر تشخیص داد؟