.در این بخش، اطلاعات و آموزشهای لازم برای متقاضیان راه اندازی و دست اندرکاران نشریات علمی- پژوهشی ارایه می شود

در این قسمت، مراحل اقدام برای معرفی مدیرمسئول به "معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "اخذ پروانه انتشار نشریه"، آموزش داده می شود.