د) اضافه‌کردن به موضوعات

د) اضافه کردن به موضوعات

در صفحه مدیریت کلاس مجازی شما، به طور پیش فرض، امکان تعریف 4 موضوع در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز می‌توانید از طریق کلیک کردن روی لینک "+اضافه کردن موضوعات" که در قسمت انتهایی صفحه قرار دارد، به تعداد موضوعات اضافه کنید:آخرین تغییر: Tuesday، 17 March 2020، 1:12 PM