ج) ویرایش‌کردن مجدد یا حذف محتواهای بارگذاری‌شده

ج) ویرایش‌کردن مجدد یا حذف محتواهای بارگذاری‌شده

به منظور ویرایش یا حذف محتواهای بارگذاری‌شده، به روش زیر عمل کنید:

در سمت چپ عنوانی که می‌خواهید محتوای آن را ویرایش کرده یا آن را حذف کنید، لینک "ویرایش" قرار دارد که وقتی که روی کلیک می‌کنید، یک منوی کشویی ظاهر می‌شود. محل قرارگرفتن منو، در تصویر زیر نشان داده شده است:

پیکربندی، ویرایش، و حذف محتوا

در منوی فوق الذکر، اگر روی کلمه "پیکربندی" کلیک کنید، مجدداً به همان محیطی برمی‌گردید که محتوا را در آن قرار داده بودید و مجدداً می‌توانید روی محتوای قرارداده شده، تغییرات را اعمال کنید. اگر در منوی ظاهرشده، روی کلمه "حذف" کلیک کنید، کل آن محتوا حذف می‌شود.

آخرین تغییر: Wednesday، 18 March 2020، 11:41 AM