درس‌های موجود

این مجموعه چهار جلسه ای مربوط به کارگاه اخلاق در کارآزمایی های بالینی است که توسط وزارت بهداشت و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردیده است.

در این قسمت، مراحل اقدام برای معرفی مدیرمسئول به "معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "اخذ پروانه انتشار نشریه"، آموزش داده می شود.

در این سری از مباحث، روشهای ساخت لینک و بارگذاری فایل در وب سایت نشریات آموزش داده می شود.

در این قسمت، روش انتشار مقاله در وب سایت نشریه آموزش داده می شود.

آموزش روش ساخت شناسه ارکید (ORCID iD)، روش کار با شناسه ارکید، دریافت شناسه یا کد اختصاصی شناسایی برای پژوهشگران، چطور می توان پژوهشگران هم نام را از همدیگر تشخیص داد؟

How to Work with "Directory of Open Access Journals (DOAJ)" and Upload Articles in its Database